Φόρμα Συμμετοχής Μέλους Ενηλίκων

Το όνομά σας / First Name (απαραίτητο)

Το Επώνυμό σας / Last Name(απαραίτητο)

Το Πατρώνυμό σας / Fathers Name (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης / Date of Birth (απαραίτητο)

Πόλη / City (απαραίτητο)

Τηλέφωνο / Telephone (απαραίτητο)

Το email σας / Email address (απαραίτητο)

Μέγεθος Μπλούζας γία Ενήλικες / T-shirt Size "S" "M" "L" "XL" "XXL" (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας / Your message

Δηλώνω ότι συμμετέχω στον 30ο Λειβαθώνιο αγώνα δρόμου των 5,1 χλμ με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη και δεν έχω / παραιτούμαι απο κάθε απαίτηση/αξίωση, παρούσα ή μελλοντικη, οιασδήποτε φύσης απορρέουσα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέομενη κατα την ιστορική ή/και νομική της βάση απο τον εν λόγω αγώνα δρόμου και τους διοργανωτές αυτού, ήτοι το σωματείο "Λειβαθώνιος". Θα καταβάλλω το αντίτιμο των 10 Ευρώ για την εγγραφή μέλους την ημέρα του αγώνα όπου θα παραλάβω και το ετήσιο μπλουζάκι σαν αναμνηστικό

I hereby declare that I am participating in the 30th Leivathonios, a 5.1km race with my absolute personal responsibility and I waive any claim present or future, of any nature arising from or in any way relating in its historical and / or legal basis with this race and its organizers, i.e. the Leivathonios organization. I will pay the fee of 10 Euros for registering as member on the day of the race when I will receive the annual T-shirt as a souvenir.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΥΣΑ

Κουΐζ (απαραίτητο)
5+3=?