Όνομα / First Name (απαραίτητο)

Επώνυμο / Last Name (απαραίτητο)

Ονομ/πώνυμο Κηδεμόνα / Guardians Name (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης / Date of Birth (απαραίτητο)

Πόλη / City (απαραίτητο)

Τηλέφωνο / Telephone (απαραίτητο)

Το email σας / Email adress (απαραίτητο)

Μέγεθος Μπλούζας για Παιδιά / Childrens T-shirt Size XS ( 3-4 ) - S ( 5- 6 ) - M ( 7-8 ) - L ( 9-11 ) - XL ( 12-14 ),
Ενηλίκων / Adults T-shirt Size S - M - L - XL - XXL" (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας / Your messaage

Δηλώνω ως γονέας/κηδεμόνας του ως άνω ανήλικου πως συμμετέχει στον 30ο Λειβαθώνιο με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη και δεν φέρω καμμία απαίτηση απέναντι στους διοργανωτές για ότι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, δηλώνω/βεβαιώνω ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι το τέκνο/α μου χαίρει άκρας υγείας, έχει προβεί σε πάσης φύσεως σχετικό διαγνωστικό ιατρικό έλεγχο και δύναται να λάβει μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα δρόμου με πλήρη ασφάλεια. Θα καταβάλλω το αντίτιμο των 10 Ευρώ για την εγγραφή μέλους την ημέρα του αγώνα όπου θα παραλάβω και το ετήσιο μπλουζάκι σαν αναμνηστικό

I declare as the parent / guardian of the aforementioned minor that he/she can participate in the 30th Leviathonios with my absolute personal responsibility and I will not raise any claim against the organizers should anything arise during the race. I also expressly and unconditionally state that my child is healthy, has undergone all kind of diagnostic medical check-up and can take part in this race in complete safety. I will pay the fee of 10 Euros for registering him/her as a member on the day of the race when I will receive the annual T-shirt as a souvenir

Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΥΣΑ

Κουΐζ (απαραίτητο)
5+3=?