Μερικές σημαντικές συμβουλές από τον πολυνίκη αθλητή του Λειβαθώνιου, Γεράσιμο Γρίβα.

ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο Γρίβας Γεράσιμος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποφοίτησε το 2007 από το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού. Το 2010 πήρε το μεταπτυχιακό του από το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση της Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επίδραση διαφορετικών συνδυαστικών προγραμμάτων άσκησης στη φυσική κατάσταση ενήλικων ατόμων, στη μεγιστοποίηση της απόδοσης καθώς και στην προπόνηση δύναμης αθλητών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Τέλος είναι ενεργός αθλητής μεγάλων αποστάσεων με σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο.

Συμβουλές σε νέους δρομείς

Προπόνηση αντοχής