Γενική Κατάταξη 2018

Αποτέλεσματα ανά κατηγορία 2018

Γενική Κατάταξη 2017

Αποτέλεσματα ανα κατηγορία 2017

Γενική Κατάταξη 2016

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2016

Γενική Κατάταξη 2015

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2015

Γενική Κατάταξη 2014

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2014

Leivathonios2010_11