Γενική Κατάταξη 2017

Αποτέλεσματα ανα κατηγορία 2017

Γενική Κατάταξη 2016

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2016

Γενική Κατάταξη 2015

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2015

Γενική Κατάταξη 2014

Αποτελέσματα ανά κατηγορία 2014

Leivathonios2010_11